Cennik

Przy większych zamówieniach ceny są ustalane indywidualnie

  • Kajak: 40zł + transport
  • Nocleg pod dachem: 30-50 zł/dzień (osoba), w zależności od długości pobytu, oraz ilości osób
  • Wynajęcie sali na imprezy okolicznościowe (do negocjacji)
  • Indywidualne przygotowanie posiłków (do negocjacji)

loga sponsorów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pt. "Zakup kajaków wraz z wyposażeniem oraz utworzeniem strony internetowej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.